אבניאלי חיים


אבניאלי חיים
שמאי רכוש

סטודנט בקורס שמאי רכוש - במכללת השמאים