אוחנה סמי
.. ? .. 119

אוחנה סמי

קצין בכיר בלוחמי אש (מכבי אש)