ברק גווילי
שמאי רכוש וחקלאות- 157

בוגר קורס שמאי רכוש - 050-3883114

סוכן ביטוח

בוגר קורס שמאי רכוש בידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי

חבר ארגון שמאי רכוש בישראל