גיל אברהם
שמאי רכוש וחקלאות - 136

בוגר קורס שמאי רכוש וחקלאות - 050-4867735

בוגר קורס שמאי רכוש מחזור 2 בידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי

חבר ארגון שמאי רכוש בישראל