יצחק פרץ
שמאי רכוש וחקלאות- 168

בוגר קורס שמאי רכוש - 050-6816740

בוגר קורס שמאי רכוש בידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי

חבר ארגון שמאי רכוש בישראל