ישראל נחמני
שמאי רכוש וחקלאות - 142

בוגר קורס שמאי רכוש וחקלאות - 050-7336290

שמאי מקרקעין

בוגר קורס שמאי רכוש בידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי

חבר ארגון שמאי רכוש בישראל