מאור  אביטן
שמאי רכוש וחקלאות - 140

בוגר קורס שמאי רכוש וחקלאות - 054-2323708

בוגר קורס שמאי רכוש בידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי

חבר ארגון שמאי רכוש בישראל