מיכאל ישי
שמאי רכוש וחקלאות- 158

בוגר קורס שמאי רכוש - 054-2695312

בוגר קורס שמאי רכוש מחזור 2 בידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי

חבר ארגון שמאי רכוש בישראל