מישל מאיר הרוש


מישל מאיר הרוש
שמאי רכוש

סטודנט בקורס שמאי רכוש - במכללת השמאים