מנחם שרון
שמאי רכוש וחקלאות - 172

בוגר קורס שמאי רכוש וחקלאות - 052-6306946

בוגר קורס שמאי רכוש מחזור 2 בידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי

חבר ארגון שמאי רכוש בישראל