משה אוזן ז"ל
שמאי רכוש - 219

לצערנו הרב, החבר היקר הלך לעולמו בהפתעה גמורה, ע"פ שיקול חברי הוועד ויו"ר ארגון שמאי רכוש בישראל הוחלט להשאיר את תמונתו של המנוח - ת.נ.צ.ב.ה אמן.