משה אוזן ז"ל - עותק
.. ? .. 219

לצערנו הרב, החבר היקר הלך לעולמו בהפתעה גמורה, ע"פ שיקול חברי הוועד ויו"ר ארגון שמאי רכוש בישראל הוחלט להשאיר את שמו של המנוח - ת.נ.צ.ב.ה אמן.