סאלם נאסר
שמאי רכוש וחקלאות - 153

בוגר קורס שמאי רכוש וחקלאות - 050-5700142

שמאי מקרקעין

בוגר קורס שמאי רכוש מחזור 3 בידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי

חבר ארגון שמאי רכוש בישראל