סאלם נאסר


סאלם נאסר
שמאי רכוש וחקלאות - 153

שמאי מקרקעין

בוגר קורס שמאי רכוש בידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי

חבר ארגון שמאי רכוש בישראל