עופר אוזן


עופר אוזן
שמאי רכוש וחקלאות - 149

צ.ה.ל קצין בכיר בדימוס

בוגר קורס שמאי רכוש בידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי

חבר ארגון שמאי רכוש בישראל