עופר מור
שמאי רכוש וחקלאות - 141

בוגר קורס שמאי רכוש וחקלאות - 050-5071932

בוגר קורס שמאי רכוש בידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי

חבר ארגון שמאי רכוש בישראל