עזריה רפי
שמאי רכוש וחקלאות- 167

בוגר קורס שמאי רכוש וחקלאות - 050-6969637

בוגר קורס שמאי רכוש מחזור 2 בידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי

חבר ארגון שמאי רכוש בישראל