עמית שוגר


עמית שוגר
שמאי רכוש וחקלאות - מומחה לבדיקות לחות