עמית שוגר


עמית שוגר
שמאי רכוש וחקלאות

מומחה לבדיקות טרמיות