עמרני גולן


עמרני גולן
שמאי רכוש

סטודנט בקורס שמאי רכוש - במכללת השמאים