פיראס זאריק
שמאי רכוש - 120

בוגר קורס שמאי רכוש במכללת השמאים 050-3201551

בוגר קורס שמאי רכוש במכללת השמאים על ידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי

חבר ארגון שמאי רכוש בישראל