קחלון רפי (רפאל)
שמאי מקרקעין מ"ר 1060

052-4348240

שמאי חקלאות ומקרקעין

חבר בארגון שמאי רכוש בישראל