ריאד מסארוה
שמאי רכוש וחקלאות - 155

בוגר קורס שמאי רכוש - 052-3686309

בוגר קורס שמאי רכוש מחזור 3 בידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי

חבר ארגון שמאי רכוש בישראל