מישל מאיר הרוש


מישל מאיר	הרוש
שמאי רכוש

סטודנט במכללת השמאים