חיים שריקי


חיים שריקי
נשיא המכללה

עד מומחה ובורר בכיר לבית המשפט יו"ר ארגון שמאי רכוש בישראל מנהל ומנחה והבעלים של 'מכללת השמאים'