חיים שריקי


חיים שריקי
מזכירת המכללה

רכזת קורסים במכללת השמאים מומחית באגרונומיה וחקלאות