חיים שריקי


חיים שריקי
שמאי רכוש

מנהל מערך גיוס ולוגיסטיקה