מצרפי זאב


מצרפי זאב
שמאי רכב וציוד

שמאי רכב בכיר , מומחה לבית משפט - 052-2763163

שמאי רכב ורכוש, מספר חבר בארגון שמאי רכוש בישראל  282 

בעל משרד שמאים באשקלון , עובד ופועל עם כל חברות הביטוח בהסדרים