סרור בועז


סרור בועז
שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה לבית משפט - 054-2021132

בוגר קורס שמאי רכוש  מחזור 14/2020

בוגר השתלמות קורס עד מומחה לבית משפט מחזור 16/2021 

חבר בארגון שמאי רכוש בישראל