עמדת מכללת השמאים בנוגע למעבר ללימוד שמאות במסגרת אונליין

עמדת מכללת השמאים בנוגע למעבר ללימוד שמאות במסגרת אונליין - אינו יעיל !!

כפי הידוע לרבים, המציאות האחרונה הפכה מאתגרת גם עבורנו למול המגבלות שמעמיד בפנינו משרד הבריאות בכל הנוגע ללימוד בכיתות. בחלק ממסגרות הלימוד נעשה בחירה להעביר חלק ניכר מהלימודים באונליין. מסגרת בה קורסים שלמים בתחום השמאות מועברים באמצעות תוכנת הוידאו "זום".

הלימודים במכללת השמאים מתקיימים אך ורק באופן פרונטלי. על פי ראייתו של מנהל המכללה מר חיים שריקי, לו מוניטין של 45 שנים בתחום השמאות, לימודי האונליין אינם מספקים ממספר סיבות. שריקי טוען כי "אין יותר טוב מלשבת בכיתה וללמוד, לשאול שאלות ולקבל את יחס אישי".

מכללת השמאים פועלת בימים אלו מול הרשויות וגורמי ממשל נוספים על מנת להתאים את הלימודים הפרונטליים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. במסגרת פעילות זו בונה הנהלת מכללת השמאים את מערך הלימודים הפרונטליים תוך שימת דגש רחב לשלומם ובריאותם של הסטודנטים והקפדה מלאה ורחבה ביישום המגבלות.

במסגרת לימודי אונליין ניתן להבחין כי החומר הנלמד באמצעות ה"זום" אינו מועבר בצורה יעילה כפי שהוא מועבר במסגרת השיעורים הפרונטליים, כשהיכולת לזכור את החומר הנלמד מושפעת מההקשר שבו הוא נלמד ומועבר. זאת לצד העובדה כי למידה פרונטלית כוללת לימוד של מרצה העומד מול תלמידיו, כששפת גופו מאפשרת לסטודנטים ליצור מעין "נתיבים" לזיכרון. "נתיבי" זיכרון אלו משפיעים, בין היתר, על תפיסה ועיבוד יעיל יותר של החומר הנלמד. בנוסף לכל אלו מתאפשר לסטודנטים לשאול שאלות ישירות את המרצים ולקבל תשובות ויחס אישי הוגן שאין אפשרות לקבל במסגרת לימודי האונליין.