קליק לרשימת המומחים לבית המשפט

אחד מהקורסים המרכזיים במסגרת לימודי שמאות רכוש במכללת השמאים הנו קורס עד מומחה לבית משפט.

לשמאי רכוש, המשמש כעד המומחה בבית המשפט, הכרה עמוקה של הליכי המשפט תוך היכולת המקצועית לספק חוות דעת מקצועיות ללא מורא ומשוא פנים. על העד המומחה להיות מוכן בכל רגע נתון להסביר ולהגן על חוות דעתו מול שופטי בית המשפט, תוך מתן הסברים מניחים את הדעת הנוגעים למסקנותיו שנרשמו בחוות הדעת.

במסגרת קורס עד מומחה לבית המשפט של מכללת השמאים, יזכו הסטודנטים להכיר מקרוב את כללי האתיקה המקצועית, כשאלו כוללים התנהלות אתית אל מול גורמים משפטיים ומקצועיים.

בנוסף לכך, כולל קורס עד מומחה לבית משפט לימוד כלים לכתיבת חוות דעת משפטית תוך מתן עדות מומחה בבתי המשפט. בכתיבת חוות הדעת המשפטית של שמאי רכוש, המשמש כעד מומחה, יהיה עליו לכתוב חוות הדעת משמשת כפסק הדין וזאת משום שמינויו כמומחה בתחום עיסוקו באמצעות שופט בית המשפט, שהוא עצמו אינו בקיא באותו תחום המקצועי. על כן חשוב מאוד לנסח עדות בבית המשפט אשר ביכולתה להכריע באופן חד משמעי אודות ההליך המשפטי המתנהל.

במסגרת קורס עד מומחה לבית המשפט יזכו הסטודנטים להכיר מקרוב אודות הליכי המשפט בישראל ובעולם, תהליך מינוי עד מומחה ע"י בית המשפט, רישום עד מומחה במאגר המחשבים של בתי המשפט, סוגי עדות, ציפיותיהם של השופטים לאחר מינוי עד מומחה, חשיבותו של עד מומחה להליך המשפטי, פסילת חוות דעתו של עד מומחה, ניגוד אינטרסים, הגשת שאלות של הצדדים לחוות דעתו של המומחה, חקירת עד מומחה באופנים שונים במסגרת המשפט, מקורות מידע לכתיבת חוות דעת, פרקטיקה מקצועית לכתיבת חוות דעת מומחה, כללי זהירות שעל עד המומחה לנקוט, טיפים וכלים בהתמודדות בחקירה נגדית של עורכי דין, שיטות להעברת מסרים ועוד.

קורס עד מומחה לבית המשפט מתקיים במכללת השמאים הממוקמת במכללת רמת גן, ברשות יושב ראש ארגון שמאי רכוש בישראל, להלן מר חיים שריקי ובהדרכת עורכי דין בכירים ומומחים מהשורה הראשונה.


הקורס מתאים לכל בעלי המקצוע החופשיים לרבות שמאי רכב, שמאי רכוש ומקרקעין,

ומקנה תעודת גמר  "עד מומחה מקצועי לבית המשפט".

הקורס נערך בחסות עורכי דין מומחים בתחום הנזיקין 

ואורך 4 מפגשים בשעות אחר הצהריים, בשעות 17:30-20:30

במכללה האקדמית רמת גן

(החנייה לתלמידי הקורס - חינם)

* לפרטים 050-6800977 או לחצו על הלינק למשלוח מייל - oumden.sm@gmail.comֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹּּּּ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.ad-m.co.il/

כל מה שחשוב לדעת על עד מומחה מקצועי לבית המשפט

במדינת ישראל ובכלל בעולם כולו כל אחד ימצא את עצמו מבקר במתחם ובאולמות בתי המשפט.

המציאות בבתי המשפט הינה מציאות לחוצה ועמוסה מאוד בתביעות כאלו ואחרות ובין אחד למשנהו , זאת וכאשר מוגשות תביעות שונות ומגוונות.

בחלק גדול מהתביעות ובמיוחד בתביעות נזיקין אשר מוגשות ע"י עורכי דין לבתי המשפט חלקן מורכבות מאוד ולחלקן פחות מגישים הצדדים חוות דעת של מומחים מטעמם זאת וכאשר ברוב המקרים קיים פער ניכר בין חוות דעת מומחים כדוגמת שמאי רכב, שמאי רכוש ומקרקעין, רופאים ובעלי מקצוע שונים.

לאחר שמיעת הגרסאות ע"י השופטים הדנים בתיק לרבות התרשמותם מהתובעים והמומחים, ממונה מומחה מטעם בית המשפט בכדי שיגיש חוות דעת אשר תסייע לשופט להכריע בסכסוך בין הצדדים.

מכאן יודגש כי חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט מהווה נדבך חשוב ועיקרי בהכרעה המשפטית. המומחה מטעם בית המשפט חייב להיות מקצועי בתחום , אובייקטיבי זאת וכאשר בעת מינוי המומחה חובה עליו להודיע לבית המשפט על הסכמתו למינוי תוך הדגש כי אין לא הכרות מבין הצדדים וכי אין לא מניעה לחוות דעתו המקצועית ללא מורא ו/או משוא פנים.

לאחר הפקת חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט תשמש חוות דעתו משקל רב במתן פסק דין לסיום הסכסוך בין הצדדים.

באשר לשכר טרחתו של המומחה הממונה מטעם בית המשפט יודגש כי העלות משתנה בהתאם לחומרים בתיק והיא עשויה לנוע בין אלפי שקלים לעשרות אלפים.

במקרים בהם התביעות מסובכות מאוד וישנם מספר רב של מומחים מבין הצדדים אשר הגישו חוות דעתם לרבות קיום פגישות וביקורים של המומחה מטעם בית המשפט – עלול שכר טרחת המומחה לגבות גם מאות אלפי שקלים.

מידע כללי על קורס עדים מומחים לבית המשפט:

במסגרת הקורס והשתלמות תעודה בדבר האפשרות להצטרף למאגר המומחים באתר "עד מומחה לבית המשפט" המפורסם ברשתות האינטרנט והמשמש את הגולשים ובין היתר את מזכריות בתי המשפט בישראל אשר נעזרים בחיפוש מומחים מקצועיים בתחום.

ההצטרפות לקורס עד מומחה לבית המשפט כפופה לתנאים הבאים:

 • העדר עבר פלילי
 • וותק מקצועי – לפחות שנתיים מיום עיסוקו במקצוע בוא הוא מתמחה בתחום.
 • חתימה על תצהיר המעיד על העדר עבר פלילי, ו/או הצגת תעודת יושר.

 • מיקום הלימודים

 • מכללת השמאים הממוקמת במכללה האקדמית רמת גן, רח' רוטנברג 87. (חניה לסטודנטים בחינם).

 • תעודת גמר.
 •  
 • במהלך הקורס יועשר הסטודנט במיידעים רבים, לרבות הענקת אבני דרך לכתיבת חוות דעת משפטית.
 • לבוגרי הקורס תוענק תעודת גמר חתומה ע"י מנהל המכללה ואישיות משפטית בכירה המתעדת את הכשרתו לשמש עד מומחה לבית המשפט.

 • שכרו של המומחה מטעם בית המשפט.
 •  
 • בדר"כ נהנה המומחה בשכר טרחה הולם אשר נקבע על ידי בית המשפט ו/או ע"פ קביעתו בכפוף למורכבות התביעה והזמן הדרוש של המומחה לערוך את חוות דעתו לכבוד בית המשפט.
 • השכר יכול לנוע בין 3,500 ₪ לבין שכ"ט של אלפי מאות שקלים אשר מחולק בדרך כלל בין הצדדים בתיק.