קורס "עד מומחה לבית המשפט"


קורס 'עד מומחה מקצועי' לבית משפט

אחד מהקורסים המרכזיים במסגרת לימודי שמאות רכוש במכללת השמאים הנו קורס עד מומחה לבית משפט.

לשמאי רכוש, המשמש כעד המומחה בבית המשפט, הכרה עמוקה של הליכי המשפט תוך היכולת המקצועית לספק חוות דעת מקצועיות ללא מורא ומשוא פנים. על העד המומחה להיות מוכן בכל רגע נתון להסביר ולהגן על חוות דעתו מול שופטי בית המשפט, תוך מתן הסברים מניחים את הדעת הנוגעים למסקנותיו שנרשמו בחוות הדעת.

במסגרת קורס עד מומחה לבית המשפט של מכללת השמאים, יזכו הסטודנטים להכיר מקרוב את כללי האתיקה המקצועית, כשאלו כוללים התנהלות אתית אל מול גורמים משפטיים ומקצועיים.

בנוסף לכך, כולל קורס עד מומחה לבית משפט לימוד כלים לכתיבת חוות דעת משפטית תוך מתן עדות מומחה בבתי המשפט. בכתיבת חוות הדעת המשפטית של שמאי רכוש, המשמש כעד מומחה, יהיה עליו לכתוב חוות הדעת משמשת כפסק הדין וזאת משום שמינויו כמומחה בתחום עיסוקו באמצעות שופט בית המשפט, שהוא עצמו אינו בקיא באותו תחום המקצועי. על כן חשוב מאוד לנסח עדות בבית המשפט אשר ביכולתה להכריע באופן חד משמעי אודות ההליך המשפטי המתנהל.

במסגרת קורס עד מומחה לבית המשפט יזכו הסטודנטים להכיר מקרוב אודות הליכי המשפט בישראל ובעולם, תהליך מינוי עד מומחה ע"י בית המשפט, רישום עד מומחה במאגר המחשבים של בתי המשפט, סוגי עדות, ציפיותיהם של השופטים לאחר מינוי עד מומחה, חשיבותו של עד מומחה להליך המשפטי, פסילת חוות דעתו של עד מומחה, ניגוד אינטרסים, הגשת שאלות של הצדדים לחוות דעתו של המומחה, חקירת עד מומחה באופנים שונים במסגרת המשפט, מקורות מידע לכתיבת חוות דעת, פרקטיקה מקצועית לכתיבת חוות דעת מומחה, כללי זהירות שעל עד המומחה לנקוט, טיפים וכלים בהתמודדות בחקירה נגדית של עורכי דין, שיטות להעברת מסרים ועוד.

קורס עד מומחה לבית המשפט מתקיים במכללת השמאים הממוקמת במכללת רמת גן ברשות יושב ראש ארגון שמאי רכוש בישראל להלן מר חיים שריקי ובהדרכת עורכי דין בכירים ומומחים מהשורה הראשונה.


הקורס מתאים לכל בעלי המקצוע החופשיים לרבות שמאי רכב, שמאי רכוש ומקרקעין,

ומקנה תעודת גמר  "עד מומחה מקצועי לבית המשפט".

הקורס נערך בחסות עורכי דין מומחים בתחום הנזיקין 

ואורך 4 מפגשים בשעות אחר הצהריים, בשעות 17:30-20:30

במכללה האקדמית רמת גן

(החנייה לתלמידי הקורס - חינם)

* לפרטים 054-6800906 או לחצו על הלינק למשלוח מייל - oumden.sm@gmail.com