סילבוס - ונושאי לימוד בקורס שמאי רכוש - מכללת השמאים באפיק דיגיטלי
שיעורתאריךשעהנושאי הקורסמרצה
1 17:00  
עד
20:00
פרק א' – רישום, חלוקת תיקים - הכרות עם הסטודנטים, תשאול שמם ועיסוקם...– מטרות הקורס, סקירה כללית תוך מתן דוגמאות של חוות דעת לנזקי רכוש, שכרו של השמאי...חיים שריקי
פרק ב'  - מבוא לשמאות רכוש וחקלאות, המצב החוקי והמשפטי בנושא שמאים, תפקידו של שמאי רכוש וחקלאות - אתיקה מקצועית, סודות המקצוע, אובייקטיביות ויושר, אבני דרך להצלחה מבוא כללי לחוות דעת לנזקי רכוש וחקלאות, שכרו של השמאי...
2 
17:30  
עד
20:00
פרק ביטוח - עקרונות הביטוח, פוליסה תיקנית מוגנת בחוק, התנהלות בתביעות ביטוח, כיסוי ביטוחי, תביעות צד ג', הצגת דוגמת פוליסת ביטוח ופרשנות..חיים שריקי
3 17:30  
עד
20:00
פרק א' המשך לימוד מעמיק בנושא פוליסות ביטוח וסוגיהם.  דרישת בוחן ביטוחחיים שריקי
פרק ב' – תצוגה והמחשת ארגז כלי עבודה ומכשירי סימון ומדידה כעזר חובה לשמאי, הסבר תפקידו של כל מכשיר למדידה, סימון ואיתור מקורות הנזק, לרבות מצלמות מקצועיות לתיעוד הנזקים שנצפו ע"י השמאי, זוויות צילום, תיעוד ורישום תאריך צילום 
4 17:30  
עד
20:00
* הגשת בוחן ביטוח ע"י הסטודנטים למרצה..חיים שריקי
פרק א' - נזקי מים הצפה ורטיבות, אופן תיעוד הנזקים ורישומם, הערכת פרטי רכוש ומיטלטלין, תדריך וביצוע מדידות שטח, דוגמאות לחוות דעת לרבות תמונות להמחשה קשים, שעימם הסטודנטים צריכים להתמודד.
פרק ב' – נזקי הצפת מוסדות ומפעלים לייצור מוצרי עץ, משטחי שיש, נזקי מכונות לתעשייה, אבחון נזקים למכשירי חשמל, כלי עבודה, פגיעה בחומרי בנייה, דיון אחריות חברת ביטוח, מועצות מקומיות, התנהלות השמאי..
5 17:30  
עד
20:00
פרק א' - איתור וצילום תרמי - עבודה ושת"פ עם קבלני משנה, מכון התקנים / חברת אינפרטק (יתכן *מרצה אורח מהנדס או קבלן משנה) לביצוע צילום טרמי ולקיחת דגימות מצע תחתון למעבדה, שיעור מעניין בנושא הצפות, רטיבות קפילרית, נוסחאות של רמת הרטיבויות במצע תחתון , בקירות, מוצרי עץ, ריהוט וכיוצ"ב.חיים שריקי + מרצה אורח
פרק ב' – דיון בנושא ביטוח ואחריות צד ג'
6 17:30  
עד
20:00
פרק נזקי אש ותכולת דירה/עסק, עבודה מול חוקר שריפות, אובדן ושווי רכוש, נוסחאות להערכת תכולת דירה ופרטי לבוש, - פיצוי ע"פ טבלאות מס רכוש, שיחזור מסמכים שיקום נזקי עובש, חברות לשיקום נזקים אקולוגיים מפגעי אסבסט, חברות לשחזור מוצרי חשמל, ספקים מומחים בתחום, שת"פ עם מעבדות אלקטרוניקה, מחשבים ושרתים של חברות וארגונים.חיים שריקי
7 17:30  
עד
20:00
פרק א' - הערכת פרטי חשמל ואלקטרוניקה, נזקים במערכות "בית חכם", חוו"ד שמאי ביטוח, שומה נגדית, כתב כמויות ושכרו של השמאי.חיים שריקי
פרק ב' – נזקי מחשבים ושרתים, שחזור דיסק קשיח ע"י ספקים מומחים
פרק ג' – אספנות וריהוט עתיק, שיטות להערכת פרטי אספנות, ריהוט ישן, תמונות, ומיטלטלין, מחירונים לריהוט עתיק, הפחתת בלאי, חוות דעת שווי רכוש וריהוט עתיק. – מבוא לפרויקט גמר
8 17:30  
עד
20:00
פרק א' - הערכת שווי ציוד ורכוש למימוש מהיר, מכרזים, הוצאה לפועל, חוות דעת להערכת רכוש למימוש מחיר, הפחתת בלאי, תיעוד מחירונים,חיים שריקי
פרק ב' - פירוק שותפויות, הערכת שווי מכונות לתעשייה, סימון, ספרור ושיטות להערכת מכונות ישנות,  שיטות תמחור לציוד, מהו טופס י"א..  
פרק ד' – דרישת פרוייקט גמר, נקודות להדגשה, חזרה כללית לכל החומר
9 17:30  
עד
20:00
פרק א' - חוות דעת משפטית, אומדן וכתב כמויות לשיקום הנזקים,  חוות דעת נזקי מים ממרפסות, צילום תרמי והשלכותיו..חיים שריקי + משפטן מומחה בתחום
פרק ב'- מחירוני ספקים, מחירוני דקל, מחירונים במאגרי האינטרנט
פרק ג' – חוו"ד והתנהלות השמאי בבית המשפט , מרצה אורח עו"ד מומחה
10 17:30  
עד
20:00
* הגשת פרוייקט גמר לבדיקה וציונים..חיים שריקי
פרק נזקי חקלאות - גידולי שדה,  נזקים ושריפות, טיהור קרקע לבניה והדרכים לטיפול, אובדן רווחים, וחישוב ימי עמידה ו/או זמן לשיקום הנזקים, הפסדים, נזק תוצאתי מהו, עבודה מול גופים לשיקום וטיהור נזקי קרקע.
11 09:00 
עד
12:00
סיור בוקר במפעל, או באתר לאחר קרות מקרה הצפה, שריפה קשה תוך פגיעה ברכוש ובמבנים. (יתכנו שינויים ביום זה)חיים שריקי
12 17:30  
עד
20:00
פרק א' -  נזקי אספקת ארונות מטבח לוחות ומשטחי שיש – עבודת עם ספקים יבואנים, קבלת הצעות מחיר מיבואן/ספק. פרק ב' - סקרי שוק, מקורות של מחירונים, מבוא לאחריות מקצועית של ספקים – יצרנים  חנויות ומוכרנים. -חיים שריקי
13 17:30  
עד
20:00
חלק א' – חזרה כללית על החומר הנלמד, אתיקה מקצועית, כלים ושיטות לעריכת חוות דעת, שת"פ עם ספקים, חוות דעת מומחה בימ"ש חלק  ב' - חלוקת פרוייקטים, -  טקס סיום הקורס וחלוקת תעודות.חיים שריקי


  • ייתכנו שינויים בפריסת המפגשים ובמרצים
  • נוכחות – 80% חובה.
  • הגשת בחנים ופרויקט גמר הוא תנאי הכרחי לקבלת תעודת שמאי רכוש

                                                                                                                        בהצלחה!!!