אודות הארגון


אודות הארגון

במסגרת פעילותו של הארגון אנו מעניקים שירותי בוררות, גישור והגשת חוות דעת מומחה לבתי המשפט ו/או במחלוקת בין שמאים ע"י בכירים  וחברי הארגון אובייקטיביים לחלוטין בשכר מינימלי.