קןרס עד מומחה לבית המשפט


קןרס עד מומחה לבית המשפט

תפקידו של עד המומחה:

לעסוק במקצוע שנים רבות תוך הכרה ממשית של הליכי המשפט לרבות כתיבת חוות דעת מקצועית ללא מורא ו/או משוא פנים.

על המומחה להיות מוכן בנוכחותו בבית המשפט בכדי להסביר ולהגן על חוות דעתו מול השופטים היושבים בדין, תוך דגש למסקנותיו שנרשמו בחוות דעתו  .

מטרת קורס המומחים לבתי המשפט:

* ראשית נלמד את כללי האתיקה המקצועית לרבות כללי התנהגות מול הגורמים השונים היושבים בדין. לרבות לימודי עומק והקניית כלים לכתיבת חוות דעת משפטית תוך מתן עדות מומחה בבתי המשפט.

* מכאן יודגש כי בעת מינוי מומחה מטעם בית המשפט, מתפקידו של המומחה לכתוב כביכול את פסק הדין משום שמונה כמקצוען בתחום עיסוקו ע"י השופט שאינו בקיא בתחום המקצועי, ולכן חשוב מאוד לכתוב ולתת עדות בבית המשפט אשר ביכולתה להכריע באופן חד משמעי את ההליך המשפטי. 

נושאי הלימוד בקורס – תמצית הסילבוס 

* מבוא לקורס עד מומחה לבית המשפט, מיהו המומחה, תפקידו וסקירה כללית להליכי עולם בתי המשפט בישראל. כמו כן נלמד על תהליך למינוי מומחה ע"י בית המשפט, רישום המומחה במאגר המחשבים של בתי המשפט, סוגי עדות מומחים ציפיות השופטים לאחר מינוי המומחה וחשיבותו להליך המשפטי.

* יתרונות וחסרונותיו של המומחה, פסילת חוות דעתו, ניגוד אינטרסים, דוגמאות לפסילת המומחה, הגשת שאלות של הצדדים לחוות דעתו של המומחה, חקירת עד מומחה באופנים שונים כדוגמה, חקירה ראשית, חקירה נגדית, חקירה חוזרת.

* מקורות מידע לכתיבת חוות דעת, פרקטיקה מקצועית לכתיבת חוות דעת מומחה, לרבות קבלת חומרים מהצדדים, תוך לימוד מעמיק בעריכת חוות דעת מומחה לבתי המשפט, בתי דין..

* אחריותו האישית של המומחה, ביטוח וכללי זהירות, לרבות מתן עדות בבתי המשפט, כללי התנהגות, לבוש והופעה, שפת גוף וניהול במצבי לחץ, אומנות השכנוע, טיפים וכלים בהתמודדות בחקירה נגדית של עורכי דין, שיטות להעברת מסרים, אמינות, מיומנות ויושרה לרבות לימוד מעמיק של אבני דרך להצלחת המומחה בעדות מומחה בבתי המשפט.

** למותר לציין כי במהלך הקורס על הסטודנט לעמוד בבחנים שיוגשו ע"י המרצה לרבות הגשת פרוייקט גמר כתנאי לקבלת התעודה בציון 60% מינימלי.

משך הקורס כ 5 שיעורים, - המרצים הנם בעלי מקצוע ועורכי דין מהשורה הראשונה לרבות מתן הרצאות והדרכות ע"י שופטים בדימוס לרבות מנהל המכללה מר חיים שריקי.

תנאים לרישום לקורס: 

המומחה חייב להיות בעל הכשרה מקצועית בתחום שמאי רכב ו/או שמאי רכוש, ו/או כל מקצוע אחר בתחומו בשל העובדה כי תופק חוות דעתו המקצועית המוגשת ביושבים בדין בהליך משפטי מכריע , שכן חוות דעת מומחה לבית המשפט יש משקל רב בשיקולי פסק הדין.

בהצלחה..

חיים שריקי - מומחה לבית המשפט השלום והמחוזי - מנהל מכללת השמאים בישראל.