חיאדרה חסן
שמאי רכוש - 281

שמאי רכוש וחקלאות 050-5968547

למד והוסמך ע"י היחידה ללימודי חוץ בקורס שמאי רכוש וחקלאות

מגשר מוסמך  - חבר בארגון שמאי רכוש בישראל