חיאדרה חסן


חיאדרה חסן
שמאי רכוש - 281

בוגר קורס שמאי רכוש וחקלאות ביחידה ללימודי חוץ מגשר מוסמך

חבר ארגון שמאי רכוש בישראל