חמו שרון
338

מועמד לחברות בארגון

שרון חמו 

סגן מהנדסת הוועדה ומתכנן הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה יזרעאלים  

בוגר קורס שמאי רכוש במכללת השמאים מחזור 14/2021 על ידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי

חבר בארגון שמאי רכוש בישראל