כהן מאיר


כהן מאיר
שמאי רכוש - 263

שמאי רכוש, בוגר מכללת השמאים