מיכל יעקובי


מיכל יעקובי
מנהלת משאבי אנוש וכ"א במכללת השמאים