אוסקר מירב - מזכירות מכללת השמאים
מנהלת ההכשרות ופיתוח עסקי,..

מנהלת מח' כספים, הנהלת חשבונות - 08-8672746

חברה פעילה במכללת השמאים, מומחית בניהול כספים, הנהלת חשבונות , מכירות ופרסום

חברה בארגון שמאי רכוש בישראל ומיועדת להיות מנהלת כספים של הארגון בעתיד