מלאעבי תאיר


מלאעבי תאיר
שמאי רכוש - 309

בוגר קורס שמאי רכוש במכללת השמאים מחזור 13/2021