תורגמן אברהם
שמאי מקרקעין רכוש - 593

שמאי מקרקעין ורכוש - 050-3666111

שמאי מקרקעין מיום  17 באוגוסט 2016

מומחה בהנדסה אזרחית - מהנדס בניין מאפריל 2013 

בוגר קורס עד מומחה לבית המשפט במכללת השמאים

חבר בארגון שמאי רכוש בישראל