אלמוג שריקי - מנהל מערך גיוס ומזכירות
שמאי רכוש וחקלאות, - 111

מנהל מערך לוגיסטיקה וכ"א בארגון ובמכללת השמאים - 052-6564992

חבר וועד בארגון שמאי רכוש בישראל

מומחה בתחום נזקי רכוש וחקלאות,