אלמוג שריקי


אלמוג שריקי
שמאי רכוש וחקלאות, מנהל מערך לוגיסטיקה ומנהל