אלמוג שריקי - מנהל מערך לוגיסטי
שמאי רכוש וחקלאות, - 111

מנהל מערך לוגיסטיקה בארגון ובמכללת השמאים - 052-6564992

חבר וועד בארגון שמאי רכוש בישראל

מומחה בתחום נזקי רכוש וחקלאות,