אלמוג שריקי - מנהל מערך גיוס ומזכירות


אלמוג שריקי - מנהל מערך גיוס ומזכירות
שמאי רכוש וחקלאות, - 111

מנהל מערך לוגיסטיקה וכ"א בארגון ובמכללת השמאים,

חבר וועד בארגון שמאי רכוש בישראל

מומחה בתחום נזקי רכוש וחקלאות,