איוב גזמאוי
שמאי רכוש - 127

בוגר קורס שמאי רכוש במכללת השמאים 050-5212689

050-5212689