איוב גזמאוי


איוב גזמאוי
שמאי רכוש

בוגר קורס שמאי רכוש במכללת השמאים