אלקובי מקי


אלקובי מקי
שמאי רכוש

סטודנט בקורס שמאי רכוש - במכללת השמאים