אלקסי חאתאם


אלקסי חאתאם
שמאי רכוש

סטודנט בקורס שמאי רכוש - במכללת השמאים